22. dubna 2021

Budova Státní odborné školy koželužské v Hradci Králové

Dnes už v budově sice sídlí Královéhradecká průmyslovka, ale původně byla stavba sídlem Státní odborné koželužské školy. Tohle dříve významné průmyslové odvětví dlouho nemělo vlastní školu, kde by se mohli odborně vzdělávat noví absolventi. Až se do věci vložili hradecký starosta Ulrich a jeho švagr, zakladatel koželužské firmy Binko, Josef Boskin. Společnými silami projekt školy prosadili u vídeňských úřadů a byla vyhlášena soutěž. Zpočátku se Gočárův návrh porotě zdál až příliš moderní. Nicméně nakonec padlo rozhodnutí výstavbu provést právě podle jeho návrhu.Umístění budovy na levém břehu řeky Orlice není náhodné. Budova totiž vznikla až po zbourání městských hradeb, které uvolnily místo pro další rozvoj města směrem z jeho historického středu. Postavena je přímo na místě bývalého dobytčího trhu, kousek od Moravského mostu. O něco níž po proudu byla také jatka, odkud mohla škola díky své poloze pohodlně odebírat kůže.Celá stavba je navenek krásně jednoduchá. I když je krásná, není nijak zdobená. Naopak to vypadá, jako kdyby Gočár chtěl stavbou říct, že tady studenty i učitele čeká hlavně pořádná práce bez zbytečných okolků. Cihlová fasáda prozrazuje několik vlivů, které Gočára formovaly. Byl to jeho učitel Jan Kotěra, centrum starého Hradce Králové a v neposlední řadě také architektura holandských měst, která Gočár navštívil.Vila ředitele školy_lubosnehyba.comSoučástí komplexu je budova školy, prostory dílen a také relativně nenápadná vila pro ředitele se třemi byty. Hlavní vchod do budovy stráží dvě sochy – koželuh a jirchář od Josefa Škody. Stavba neprobíhala nijak jednoduše. Stavitelé se museli vypořádat třeba s hloubkou základů. Ty jsou až v hloubce 8 metrů pod terénem na břehu řeky Orlice. Jen tak šlo zajistit, že stavba bude opravdu stabilní a bylo nutné v této hloubce vykopat i zbytky pevnostního opevnění a hradební kanály. Podle mě se jedná o poslední opravdu hezký barák cestou od centra k nemocnici. Přes silnici pak ještě stojí budova Studijní a vědecké knihovny a o kus dál už začínají paneláky, nazelenalá budova internátu a rozsáhlá, ambiciózní, ale nevkusná stavba kampusu Univerzity Hradec Králové. Pokud vás zajímají odbornější informace o stavbě, nebo i jiných objektech v Hradci, navštivte web KAM.